Top

Bakım ve Onarım

Ulaşım, insan yaşamını kolaylaştıran temel etkenlerden biridir. Canlıların ya da nesnelerin bir yerden başka bir yere aktarılmasını sağlayan ulaşım hava yolu, deniz yolu, demir yolu ve kara yolu olmak üzere dört farklı şekilde gerçekleştirilir. Bunlardan kara yolu ulaşımını gerçekleştirmek için motorlu taşıtlar kullanılır. Çünkü ülkelerin yol ve trafik hizmetleri motorlu taşıtlara göre düzenlenmiştir. Kara yolunda en çok tercih edilen araç otomobillerdir. Türkiye’de 15 milyondan fazla otomobil bulunmaktadır. Otomobilleri minibüsler, otobüsler, kamyonetler ve kamyonlar izlemektedir. Ayrıca Türkiye otomotiv sektöründe öncü bir ülke konumuna geldiği için, yurt dışına da çok sayıda araç ihraç etmektedir. Otomotiv sektörü gelişmiş ve otomobil sayısı çok olan ülkelerde otomotiv sektörüne paralel iş kolları da gelişir. Bunlardan içerisindeki iki önemli başlık, araç servis ve araç bakımı hizmetleridir.

Her araç mutlaka periyodik bakıma ihtiyaç duyar. Özellikle motor aksamında kullanılan parçaların periyodik bakıma olan ihtiyacı çok fazladır. Çünkü bu parçalar aşınmayı engellemek için bir takım motor yağları ile yağlanmaktadır. Zamanla bu yağ aksamın parçaları arasında kaybolmakta ve parçalar arasında sürtünme olayı motora ya da araca zarar verebilecek seviyelere ulaşabilmektedir. Bu nedenle araçların periyodik bakımları ihmal edilmemelidir. Periyodik bakım ya kilometreye göre ya da zamana göre yapılır. Eğer araç çok fazla kullanılıyorsa bakım süresi kısa olur ve kilometreye göre bakım yaptırmak daha uygun olacaktır. Az kullanılan motorlu taşıtlar ise belli aralıklarla bakım işlemine tabi tutulur. Bunun temel nedeni aşınmalar gibi bazı durumların hem yol şartlarına hem de zamana bağlı olarak değişmesidir. Ayrıca lastik bakımı da araç bakımının bir parçasıdır. Eskiyen lastikler yenileri ile değiştirilmeli, gerekli zamanlarda mevsimlere göre lastikler tercih edilmelidir.

Servis ve bakım hizmetlerinde önemli olan husus aracın doğru ellere teslim edilmesidir. Bir takım garanti şartlarının ya da ayrıcalıklı hizmetlerin sağlanması için aracın üretici firmasının onayladığı servisler tercih edilmelidir. Özellikle garanti kapsamında kullanılan araçlar için bu durum çok daha önem arz etmektedir. Çünkü üretici firmanın onaylamadığı bir yerden temin edilen servis hizmeti aracın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olabilir.

Bakım ve Onarım
WhatsappWhatsapp